Zakelijke tips

Hoe word ik een inkoper

De taak van een inkoper

Een inkoper ontwikkelt plannen over de inkoop voor een organisatie of bedrijf. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar nieuwe producten op de markt en of deze interessant zijn voor het bedrijf. Ook verricht hij de budgettering van de verschillende inkopen.

Wat moet een inkoper zijn

 • Onderhandelaar: Met verkopers en leveranciers bespreek je de voorwaarden, zoals de prijs, kwaliteit en de leveringstermijn. Daarbij probeer je de onderhandeling zodanig te beïnvloeden dat je voor je bedrijf gunstige afspraken weet te maken.
 • Teamspeler: Je werkt goed samen met je leveranciers, collega’s en andere afdelingen binnen je organisatie.
 • Speurneus: Je bent een talent in het vinden van (nieuwe) producten of diensten op de markt die een verbetering kunnen zijn voor het bedrijf. Hierbij volg je de actuele prijzen, marktontwikkelingen en concurrentie.
 • Waakhond: Je bent er snel bij als er iets misgaat met de inkoop. En natuurlijk ga je na hoe bijvoorbeeld de inkoopcijfers zich ontwikkelen, de communicatie verloopt, en hoe het personeel in het bedrijf functioneert.
 • Strateeg: Wanneer je verantwoordelijk bent voor het inkoopbeleid en de uitvoering hiervan, moet je een goed overzicht hebben van dit hele proces. Dat gaat samen met kennis van je organisatie of bedrijf en kennis van de markt. Zo ben je in staat het inkoopbeleid goed te analyseren en eventuele fouten op te sporen.

 

Opleiding

Om inkoper te worden moet je een economische studie hebben afgerond. De opleiding Logistiek en Economie is hier een voorbeeld van. Bij deze opleiding wordt je opgeleid tot een manager die de goederen- en dienstenstroom in een bedrijf of organisatie beheerst. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor activiteiten zoals inkoop, productieplanning, magazijnbeheer, distributie en ordeverwerking. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het organiseren van een popconcert.

Belangrijkste competenties

 • Managementvaardigheden: Omdat je wordt opgeleid voor een managementfunctie, wordt er tijdens de opleiding veel aandacht besteed aan vaardigheden as leidinggeven, samenwerken en communiceren.
 • Plannenen organiseren: Je moet ervoor kunnen zorgen dat de juiste mensen, materialen en informatie zich op het juiste moment op de juiste plaats bevinden.
 • Analytisch vermogenen cijfermatig inzicht: je moet logistieke processen en informatie kunnen analyseren en vervolgens kunnen adviseren over mogelijke verbeteringen en aanpassingen. Je werkt ook aan je presentatievaardigheden.
 • Je moet zowel zelfstandigals in een team kunnen werken.

 

Wat doe je tijdens de opleiding

In het eerste jaar van je opleiding oriënteer je je op het toekomstig beroepenveld. Je maakt kennis met alle kanten van het vak, zodat je een sterke basis legt voor de hoofdfase van je studie. Je krijgt vakken als logistiek, recht, commerciële en bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie, algemene en vervoerseconomie, productietechnieken en vreemde talen.

In de hoofdfase van de opleiding ga je dieper in op de studiestof uit het eerste jaar. Het onderwijs is vooral thematisch en je werkt voornamelijk (gezamenlijk) aan praktijkopdrachten. Daarnaast volg je enkele stages in Nederland of in het buitenland, en kies je een specialisatie. Afsluitend maak je een opdracht voor het afstuderen.

Voordelen

 • Het is een praktijkgerichte opleiding.
 • Met een havo diploma kan je al beginnen
 • Je werkt altijd met mensen