FMEA model
Zakelijke tips

FMEA model, waarvoor is dit eigenlijk?

Het FMEA model is een zeer belangrijke tool, die regelmatig, bij een proces wordt FMEA modeltoegepast. Hierdoor kunnen mogelijke faalfactoren tijdig worden opgespoord. Met een team wordt, stap voor stap onderzocht naar mogelijke faalfactoren, defecten en het gevolg (effect) van het falen.  Al deze onderwerpen krijgen een score. Deze scores worden met elkaar  vermenigvuldigd tot een totaalscore: het Risk Priority Number (RPN). Dit RPN geeft de prioriteit aan van factoren waaraan gewerkt moet worden om het risico te verlagen. Om de uitslag van dit onderzoek succesvol te maken, worden de volgende instrumenten ingezet; procesdiagram, oorzaak en gevolg diagram, oorzaak en gevolg matrix, proces historie en proces technische procedures. 

Bovenstaande tool is belangrijk om in te zetten, om grote problemen te voorkomen. Tevens kan je hierdoor het proces verbeteren. Vroeger werd dit ook in de vliegtuigindustrie toegepast. Hierdoor konden grote storingen snel worden opgespoord.

Grote voordelen door de toepassing van het FMEA model

FMEA modelDankzij de toepassing van het FMEA model, hebben wij een zeer grote productie fout kunnen opsporen. Hierdoor hebben wij veel problemen kunnen voorkomen en wie weet ook persoonlijk letsel. Gelukkig maar dat deze tool bestaat, anders waren de gevolgen misschien niet te overzien. Meteen hebben wij het proces aangepast en hierdoor het product weten te verbeteren. 

Voor een tijd terug heb ik een training gevolgd waar je dit soort verbetermethodieken kan leren. De naam van dit instituut is The Lean Six Sigma Company. Door middel van open-inschrijvingen kan jij hieraan deelnemen. Zij begeleiden ook organisaties om met Lean Six Sigma de klanttevredenheid te verhogen en de operationele kosten te verlagen.  Het is zelfs mogelijk om in-company een training te organiseren. Afhankelijk wat de ambities van een bedrijf zijn ontwikkelt The Lean Six Sigma Company een plan van aanpak afgestemd op een organisatie. Wil jij hier meer over weten, kijk dan op de website.